12 metod přírodní léčby a snižování bolestí při revmatismu a artritidě

Loading...

Mnohé informace v článku platí pro mnohá jiná onemocnění s podezřením na autoimunitu (revmatická artritida, lupus, periarteritis nodosa, Scleroderma, zánětlivé postižení tlustého střeva, Crohnova choroba, roztroušená skleróza, AIDS) a pro mnohá onemocnění obecně.

Vážení, přečtěte si prosím nejdříve článek Juvenilní idiopatická artritida a článek Moje dítě má revma.

Předmluva o artritidě

Doktorka v jednom z článků uvádí, že tato nemoc je idiopatická. Idiopatická proto, že se nezná její příčina.

Snad bych i uvěřil takovému tvrzení, kdyby nebylo protichůdných tvrzení světových odborníků v oblasti metabolické (výživové) medicíny, že kořenem artritid je především vysoký příjem mléka, které tvoří plísně, nedostatečně vybudovaná imunita způsobená krátkodobým kojením a jiné faktory.

Konkrétně, pacienti s artritidou jsou před projevy nemoci velmi často vystaveni zvýšené střevní propustnosti a střevním bakteriálním antigenem, jakož i nezdravé změně střevní mikroflóry. Do souvislosti s nemocí se také dává i předešlé užívání nesteroidních protizánětlivých léků (které revmatologové směle a bezhlavě používají).

Příčiny revmatických onemocnění

Nicméně nejdůležitějším příčinným faktorem je narušená střevní mikroflóra a přemnožení bakterií v tenkém střevě (small intestinal bacterial owergrowth – SIBO), dokonce bylo prokázáno, že stádium artritidy je přímo úměrné SIBO [8].

Poukazuje se však i na to, že je velmi obtížné až nemožné izolovat parazitární složky ze synoviální tekutiny v kloubech [9]. Jedná se totiž o skryté (latentní, systemické, zakuklené) parazity. Na druhé straně se výzkumníkům často podařilo v synoviální tekutině izolovat mykoplazmata [11].

Zde uvedu mou osobní zkušenost, že když se často ptám rodičů dětí s juvenilní artritidou, jak je dlouho maminky kojily a zda pijí hodně kravského mléka (které tvoří plísně), obvykle potvrdí, že kojily velmi krátce a jejich děti jsou kravským mlékem nalévány.

Dále to ovlivňují sladkosti, slazené a chemikáliemi konzervované nápoje způsobující překyselení organismu (nízké Ph), ničení imunity a v konečném důsledku množení plísní, které, pokud se neusadí v krvi (leukémie), usadí se v kloubech dítěte (artritida) nebo jinde v těle.

K tomu se samozřejmě přidružuje absurdní používání antibiotik v raném dětském věku, což ještě více ničí potřebné probiotické kultury v těle a rozmnožuje parazity (Z mého krátkého průzkumu vím, že jednoleté děti mají za sebou často až 3-4 léčby antibiotiky, což je velmi smutné).

Všimněme si ale, jak lékařka v článku svorně radí, aby děti byly krmeny mléčnými výrobky, protože potřebují vápník. O tom, jak je vápník z kravského mléka pro člověka absolutně nevyužitelný, jste jistě četli v článku List o mléce.

Navzdory uvedenému i navzdory vlastním slovům lékařky o tom, že artritida se „odedávna připisuje infekci některými viry, resp. bakteriemi“, doktorka tuto nemoc nadále směle nazývá idiopatickou. Pokud bych se tedy s paní doktorku náhodou setkal, jistě bych se zeptal, jestli v 21. století nezná medicína účinné prostředky proti infekcím?

Pozoruhodné je i tvrzení o genové predispozici a později o oligoartikulárních a polygoartikulárních formách artritidy. Rozhodly se jakési geny dítěte, že imunita napadne jen 4 klouby (při první formě), nebo právě 5 a více kloubů (při druhé formě).

Nebude to spíše tím, že ne všechny klouby dítěte musí být vystaveny stejnému plísňovému (nebo obecně parazitnímu) zatížení.

Jistěže, všeobecnými příznaky revmatu neboli artritidy mohou být horečky, únava, nechutenství, ztráta hmotnosti apod. Spíše se však tyto příznaky podobají parazitární infekci, nebo že by to byla čirá náhoda?

To, že léčba artritidy je komplexní a dlouhodobá, je, paní doktorko, velká pravda. Na tomto místě však ta pravda, ať je jakkoliv velká, i končí. Lež, nevím, jestli vědomá či nevědomá, nastupuje tvrzením, že léčba, jejímž cílem je potlačení zánětu, není možná bez pediatrického revmatologa (bez vás).

Co nabízí ortodoxní medicína na artritidu?

Co nám tedy na artritidu nabízí doktorka, která se skrývá za medicínou a za systémem obecně schváleným léčebnými protokoly, které zbavují lékaře přímé odpovědnosti za ublížení následkem chemické léčby (kolektivní vina, kde pocit viny odpadá)?

Jako první léky se, jak jinak, nasazují nesteroidní analgetika, antipyretika a antirevmatika (NSAID). V článku paní doktorka jednoduše píše, že „Základem léčby na začátku nemoci jsou léky, které tlumí bolest, snižují teplotu a mají i mírný protizánětlivý účinek“.

I když uznávám, že ty jsou na úlevu od bolesti a zánětů značně efektivní a levné, paní doktorka už jaksi neuvádí, že jsou toxické, a ještě o to toxičtější, že při této nemoci jsou užívány vyšší dávky než u jiných onemocnění [1] [2].

Co je však horší, léčba artritid pomocí NSAID je klasickým příkladem toho, že konvenční medicína léčí symptomy namísto příčin. O to více NSAID, jak jsem již uvedl výše, akcelerují faktory podporující chorobný proces.

NSAID totiž ještě více podporují již tak zvýšenou propustnost střev u pacienta a v konečném důsledku i propustnost parazitů do krevního oběhu [18].

NSAID také způsobují vážné gastrointestinální reakce (hlavně vysokou kyselost) a komplikace typu vředů, krvácení, průtrží. Přibližně 20 000 hospitalizaci a 2 600 úmrtí pacientů s artritidami ročně (v USA) je v důsledku NSAID [19].

Přejděme však k slavnému, a tak všude používanému Prednisonu. Ačkoliv Prednison nabízí úlevu a krátkodobé zlepšení mnoha zánětlivých procesů a onemocnění, dlouhodobé užívání způsobuje více škody než užitku.

Jelikož dlouhodobě používané kortikosteroidy způsobují mnohé vedlejší účinky, mnoho rozumných lékařů se omezí na použití Prednisonu pouze na potlačení akutní fáze nemoci, v tomto případě artritidy.

Hlavními hříchy kortikosteroidů jsou potlačování imunity (vždyť se nazývají imunosupresanty) a zdržování cukrů v těle.

Obě vlastnosti mají za následek jen další šíření plísní a rozvoj choroby. Neposledním nebezpečím je i potlačování přirozené tělesné produkce kortikosteroidů ve žlázách nadledvin, které se po dlouhodobém užívání kortikosteroidů těžko obnovuje.

A teď si dejte Metatrexat

Velkou otázkou je, zda je agresivní léčba artritidy chemoterapií užitečná? Co ve skutečnosti pacientovi způsobuje? Výzkumy se až nyní po mnoha letech dozvídají o pravých a dlouhodobých dopadech takové léčby, jelikož pro stanovení dlouhodobého účinku musí být pacient sledován i 20 let. ANO, až tak dlouhodobé dalekosáhlé následky může mít chemoterapie, která se při artritidách využívá jen poslední dvě desetiletí.

Výzkumy přehodnocující dlouhodobé výsledky chemoterapie u 112 pacientů s revmatickou artritidou prokázaly, že po 20 letech agresivní terapie pouze 18 % pacientů žilo normálním životem. Většina pacientů (54 %) buď chemoterapii podlehla, nebo byla léčbou těžce poškozena (35 %). [20]

Ledové obklady (a mnohé jiné praktiky) jsou další tragédií pro pacienty. Doktorka v článku doporučuje přikládat dětem na klouby ledové obklady, a to až několikrát denně, nedbajíc na to, že chlad záněty zhoršuje a podporuje artritidu.

Ano, chlad se při artritidě využívá, ale jen jako krátkodobá nutnost pro potlačení akutní bolesti, po čemž má následovat rozptýlení zánětu teplem.

Proč tedy doktorka teplé lázně zakazuje, si můžeme jen domyslet. Ba najdou se i tací revmatologové, kteří zakazují pacientům pobyt a koupání v moři, což se také prokázalo velmi užitečným. Ale o tom později.

Komentářů o biologické léčbě se raději zdržím…

Co na revma nabízí metabolická medicína?

(Ale to je zřejmě informace a léčba POUZE PRO VYVOLENÉ?)

„Rodiče mají právo obdržet informace o možnostech léčby,“ hlásá paní doktorka. Nepochybně nemůžeme očekávat, že tyto informace budou komplexní, ale jen takové, které vyhovují ortodoxní revmatologii a výrobcům „léků“.

Jelikož revma je multifaktoriálním onemocněním, komplexní informace o léčbě artritidy musí kromě výše uvedené chemické léčby zahrnovat i následující komplexní holistické léčebné přístupy.

Je nezbytné se zaměřit na faktory nemoc způsobující (nadměrná střevní propustnost, narušená imunita, volné radikály atd.), na zmírnění zánětů a regeneraci kloubů. Na prvním místě ve zmírňování zánětů je v metabolické medicíně dodržení striktní diety.

1. Strava a artritida

Strava se považuje za nejdůležitější prvek při artritidě, ať už mluvíme o příčinnosti nebo o léčbě. Striktní dietní léčba bohatá na syrová jídla, zeleninu, vlákninu a na nenasycené tuky a strava chudá na cukry, maso, rafinované uhlohydráty a nasycené tuky se ukázala jako velmi úspěšná. [22] [23] [24]

Loading...

Hlavní zaměření při léčbě stravou

 • odstranění alergií z jídla
 • zaměření se na vegetariánskou stravu (alespoň do ústupu nemoci)
 • změna poměru nasycených a esenciálních tuků ve stravě
 • zvýšení antioxidantů
 • na začátek se doporučuje protiplísňová dieta

Odstranění alergenových, plísně-tvorných a kyselinotvorných jídel by mělo být prvním krokem po diagnóze.

Obecně, jakékoli jídlo může přímo či nepřímo zapříčiňovat a podporovat vznik revmatu, avšak největšími nepřáteli jsou kravské mléko a sýry (viz List o mléce), pšeničná mouka a výrobky z ní, vepřové a telecí maso, rajčata, brambory a jiná glukotvorná jídla. [25] [26] [27] [28]

Studie prokázaly, že krátkodobá hladovka pokračující vegetariánskou stravou měla za následek „významné snížení patologického procesu“. [30] [31] [32]

2. Úprava střevní mikroflóry

Nevyvážená střevní mikroflóra se spojuje s mnoha tzv. „autoimunitními“ onemocněními. Výzkumy se navzájem shodují v tom, že po úpravě střevní mikroflóry došlo při těchto onemocněních k významným klinickým zlepšením. [34] [35].

Úprava střevní mikroflóry se dosahuje především úpravou stravy, doplňováním probiotik a adekvátním pitným režimem (podívej se na rubriku Pravda o vodě).

3. Trávení

Správné trávení je nedílnou součástí optimálního zdraví. Poruchy trávení (diagnostikované nebo ne) nebo nedokonalé trávení mohou značně ovlivnit nespočetné množství onemocnění, včetně artritid.

Problémem není jen to, že konzumace správné potravy a výživových doplňků je málo užitečná, pokud nastává nesprávné štěpení a vstřebávání živin z požité potravy, ale i to, že nekompletně strávené molekuly jídla mohou být nesprávně absorbovány.

Jelikož mnozí pacienti trpí nedostatkem trávicích faktorů, jakými jsou hlavně trávicí enzymy a kyselina chlorovodíková, nekompletní trávení je častou příčinou artritid. [36] [37]

Doplňování enzymů při artritidě je zcela bezpodmínečné. Kromě pozitivního vlivu enzymů na artritidu je jejich doplňování taktéž bezpodmínečné i u ostatních tzv. imunních ochoření [38], jako

 • revmatická artritida
 • lupus
 • periarteritis nodosa
 • skleroderma
 • vředový zánět tlustého střeva
 • Crohnova nemoc
 • roztroušená skleróza
 • AIDS

Zlepšení sedimentace je obvykle průvodním jevem úspěchu podávání enzymů. Více o důležitosti enzymů při léčbě najdete v článku Enzymová prevence a terapie.

4. Bromelin

Pod slovem bromelin rozumíme výtažky enzymů z ananasu. Bromelin byl zkoumán jako léčebný činitel od roku 1957, odkdy přes 200 vědeckých prací popsalo jeho léčebné aplikace [97], včetně potlačení zánětlivých procesů při artritidě [98].

5. Tuky

Mastné kyseliny jsou důležitými zprostředkovateli alergií a zánětů. Pozměnění a vyvážení příjmu tuků zvyšuje nebo naopak snižuje (podle toho, jaké tuky pacient přijímá) zánětlivé procesy.

Obecně platí nutnost omezit nebo vyloučit příjem živočišných tuků a nasycených mastných kyselin (omega-6) a zvýšit příjem nenasycených mastných kyselin (omega-3).

Mnohé studie poukázaly na výhody příjmu tuků z vegetariánské stravy při prevenci a léčbě artritidy [40]. Jedinou výjimkou jsou čerstvé ryby kvůli jejich vysokému obsahu nenasycených mastných kyselin – omega-3. Konzumace lněného oleje je také značně nápomocná.

6. Omega-3 mastné kyseliny

Příjem nenasycených mastných kyselin (omega-3), zvláště z čerstvých ryb, v mnoha výzkumech neustále prokazuje značné zlepšení stavu [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53].

Kromě zlepšení symptomů (vnější projevy jako ranní ztuhlost a bolesti a citlivosti kloubů) měl přísun rybích olejů za následek potlačení zánětlivých prvků vylučovaných bílými krvinkami.

Před omega-3 oleji v kapslích se upřednostňují čerstvé ryby a lněný olej [54] [55] [56].

7. Antioxidanty ve stravě

Důraz je samozřejmě kladen na konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Při striktní protikvasinkové (protiplísňové) dietě, která se při artritidě velmi doporučuje, se však může konzumovat pouze zelenina, a i to jen ta, která neobsahuje cukry.

Kromě vitamínu C (snižujícího sedimentaci [74]), E a jiných antioxidantů se důraz klade na flavonoidy kvůli jejich schopnosti neutralizovat záněty vyvolávající revmatické bolesti a podporovat kolagenovou strukturu. [62]

8. Selen, vitamín E, zinek

Zjistilo se, že hladiny selenu, vitamínu E a zinku jsou u pacientů s artritidou velmi nízké [64] [65 [66] [67] [68] [69].

9. Niacinamid (B3)

Dr. William Kaufman a Dr. Abram Hoffer dosáhli podstatně pozitivních výsledků v léčení stovek pacientů s artritidou a osteoporózou vysokými dávkami niacinamidu (B3) – až 900-4,000 mg denně) [86] [87].

Vysoké dávky B3 se nesmí užívat příliš dlouho a třeba je sledovat funkci jater.

10. Zázvor

Zázvor obsahuje množství farmakologických prvků. Je silným antioxidantem a má silný protizánětlivý účinek. Upřednostňuje se čerstvý zázvor, protože ten obsahuje proteázu, která má podobný účinek jako bromelin, a tudíž má ještě více protizánětlivý účinek. [99]

11. Fyzioterapie

TEPLO se využívá hlavně ke zmírnění ztuhlosti, na úlevu od bolesti, na uvolnění svalstva a pro dosažení ohebnosti. Vlhké teplo (teplé solné a bahenní koupele) je více efektivnější než suché teplo.

Studené obklady se používají jen výjimečně a velmi krátkodobě ke zmírnění akutní bolesti, přičemž musí následovat teplo, protože chlad podporuje zánětlivé procesy a zhoršuje stav.

Doporučují se pasivní a aktivní cviky, nejlépe v teplých lázních.

Efektivní jsou masáže bylinnými oleji, zvlášť kokosovým (protiplísňovým) olejem, ale i s EMU olejem, který má vysokou vstřebatelnost a má vysoké protizánětlivé účinky, jelikož obsahuje důležitou kyselinu linoleovou (která se nachází ve vysokém množství v mateřském mléce a chybí v kravském mléce).

12. TDP minerální lampa

Jedná se o čínský vynález vynalezený v roce 1979. Od té doby se na jeho testování a zkouškách zúčastnilo 36 univerzit, 41 vědeckých ústavů, přes 250 nemocnic a téměř 3000 lékařů.

Byly prokázány velmi dobré výsledky při léčení artritidy, kožních problémů a mnoha jiných zdravotních potíží. Tomuto výrobku bylo uděleno i několik ochranných patentů.

TDP lampa pracuje na principu nahřátí speciální minerální desky sestávající z 33 základních prvků. Deska se nahřeje na přibližně 465 °C a následně re-emituje nízkofrekvenční infračervené záření, které příznivě ovlivňuje buňky a jejich regenerační schopnosti.

ZÁVĚR

 • kompletní změna stravy
 • efektivní detoxikace
 • vyčištění střevního traktu
 • DHEA (naturální steroidní prohormon): 50-200 mg denně
 • EPA: 1,8 g denně; nebo lněný olej: 1 lžíce denně
 • niacinamid (vitamín B3 – no flush): 500 mg 4x denně (monitorovat funkci jater)
 • kyselina pantoteová (vitamín B5): 500 mg 4x denně
 • kvercetin: 250 mg mezi jídly 3x denně
 • tryptofan: 400 mg 3x denně
 • vitamín C: 1-3 g/denně (rozdělit na celý den)
 • bór: 6 mg denně
 • vitamín E: 400 IU/denně
 • měď: 1 mg denně
 • mangan: 15 mg/denně
 • selen: 200 mcg/denně
 • zinek: 45 mg/denně (poznámka: všechny minerály v jednom doplňku – minerální komplex)
 • glukosamin sulfát (při osteoartritidě): 1500 mg denně
 • betain HCl (kyselina chlorovodíková) – podle doporučení na letáčku
 • pankreatin (10 × USP): 350 mg-750 mg mezi jídly 3x denně
 • bromelin: 250-750 mg (1,800-2,000 mcu) mezi jídly 3x denně
 • probiotika (velmi důležitá!)
 • zázvor: přidávat 8-10 g čerstvého zázvoru
 • aplikace tepla
 • masáže kokosovým nebo EMU olejem
 • pasivní a aktivní cviky
 • využití konvenčních léků, když je to nezbytné, zejména krátkodobě na začátek léčby, při vysokých stádiích a podobně

Jiné

 • Dávejte si pozor na dezinformační brožurky ortodoxní revmatologie!
 • Dávejte si pozor na vyjádření typu, že po vzájemné konzultaci s lékařem je třeba dodržet vše, co navrhne ošetřující lékař – specialista. Toto je nanejvýš nezodpovědné a může vás to přivést k trvalé invaliditě.

Revmatologové nepovažují výživu za důležitý faktor při léčbě, a dokonce nakazují například pacientům pít kravské mléko, jíst sýry, aplikovat led na klouby a podobné artritidu podporující rady.